Hôm nay Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước

0
342

Sáng nay thứ ba, 23/10, Quốc hội thảo luận ở các đoàn đại biểu về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – đại biểu Quốc hội khóa XIV, người được Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021, là nhân sự mà Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Sau khi thảo luận tại Đoàn, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể ở hội trường nghe Thường vụ báo cáo kết quả thảo luận và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín và kết quả được công bố chiều cùng ngày. Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ “trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp” trong buổi lễ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo quy định hiện hành, chức vụ cao nhất trong Đảng là Tổng bí thư; còn Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Hiến pháp nêu 6 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, như: Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Chủ tịch nước cũng là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh.

Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Uỷ ban thường vụ, phiên họp của Chính phủ; yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết.

Cũng trong hôm nay, Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự Bộ trưởng Thông tin Truyền thông; cụ thể là miễn nhiệm ông Trương Minh Tuấn (Phó ban Tuyên giáo Trung ương) và nghe tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng (Quyền Bộ trưởng).

Hải Quân – PV CB EXPRESS

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Điền tên của bạn