Chính thức giải thể 9 phòng khám đa khoa ở Cao Bằng

0
1523

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy ngành Y tế, UBND tỉnh vừa phê duyệt về việc giải thể 9 phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV) cấp huyện.

Theo đó, giải thể các PKĐKKV Hoàng Hải (Quảng Uyên), Nà Bao (Nguyên Bình), Sóc Hà, Nặm Nhũng (Hà Quảng), Bằng Ca, Thị Hoa (Hạ Lang), Canh Tân (Thạch An), Bản Bó, thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm), Nguyễn Huệ (Hòa An).

Phòng khám Đa khoa khu vực Bằng Ca (Hạ Lang) là một trong những phòng khám bị giải thể.

Hiện toàn tỉnh có 18 PKĐKKV, chủ yếu được đặt tại các trung tâm cụm xã. Đây là một loại cơ sở y tế thuộc hệ thống phòng bệnh, chữa bệnh bảo đảm chăm sóc ngoại trú về dự phòng và điều trị ở mức độ chuyên khoa cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trong một khu vực nhất định. Tuy nhiên, tại các trạm y tế gần PKĐKKV đã có bác sỹ, đồng thời các PKĐKKV đã xuống cấp, thiếu trang thiết bị y tế, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện khám chữa bệnh theo quy định Luật Khám chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan sắp xếp, bố trí số biên chế, số người làm việc của các phòng khám giải thể về cho các đơn vị có nhu cầu và phù hợp với vị trí việc làm của từng đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ về chuyển giao tài sản, tài chính, trụ sở, trang thiết bị hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan khác của các phòng khám giải thể theo quy định của pháp luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Quyết định này, tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ theo quy định.

Linh Linh – PV CB EXPRESS

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Điền tên của bạn