Ký kết ứng dụng CNTT, kết nối mạng các cơ sở bán lẻ thuốc

0
1345

Sở Y tế, Chi nhánh Viettel Cao Bằng vừa tổ chức Lễ ký kết triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020. Tham dự có lãnh đạo hai đơn vị và một số doanh nghiệp dược phẩm tư nhân trên địa bàn Thành phố.

Đại biểu hai đơn vị tham gia ký kết.

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 361 cơ sở bán lẻ thuốc; các nhà thuốc, quầy thuốc đều được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ (GPP). Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở chưa sử dụng phần mềm quản lý mua bán thuốc. Thực tế trong thời gian qua, việc quản lý thông tin, hoạt động của các cơ sở bán lẻ, kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn của cơ quan quản lý còn gặp nhiều khó khăn.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng và triển khai phần mềm ứng dụng các cơ sở bán lẻ thuốc, Sở Y tế, Viettel Cao Bằng phối hợp rà soát hiện trạng, triển khai hệ thống mạng Internet, trang bị máy tính 100% các đơn vị cung ứng; đảm bảo 100% cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng thành thạo phần mềm quản lý nhà thuốc, đảm bảo hoàn thiện kết nối liên thông từ nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc, trạm y tế xã và các doanh nghiệp kinh doanh thuốc đến Cục Quản lý dược.

Việc thực hiện kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc là giải pháp quan trọng triển khai chỉ đạo về tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về thuốc; thực hiện đồng bộ các giải pháp để truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn.

PV CB EXPRESS

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Điền tên của bạn