Xuất thân từ 1 gia đình nghèo thuần nông, mới học xong cấp 2 và chưa qua bất kỳ 1 trường lớp đào tạo nào về cơ khí chế tạo máy nhưng lại có thể sáng chế những loại máy móc kỹ thuật điện tử, có thể phục vụ hữu ích cho bà con nông dân. Anh là Nguyễn Hoàng Nam, ở Trà Vinh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Điền tên của bạn