Tổng bí thư, Chủ tịch nước với đồng bào các buôn, thôn ở Đắk Lắk

0
577

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018), sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh mẫn; lãnh đạo Văn phòng Tổng bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, tỉnh Đắk Lắk, huyện Krông Ana và đông đảo bà con các dân tộc xã Dur Kmăl.

Tại ngày hội, bà con đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống 88 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; điểm lại những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở thôn, buôn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các buôn, thôn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

Dur Kmăl là khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có diện tích tự nhiên hơn 7000 ha, với gần 7500 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc anh em, trong đó hơn 50% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào các dân tộc Dur Kmăl đoàn kết, cần cù chịu khó, yêu thương lẫn nhau, một lòng một dạ tin tưởng đi theo Bác Hồ, theo Đảng làm cách mạng. Năm 2000, Dur Kmăl được công nhận là xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đồng bào các dân tộc trong xã đã có nhiều hoạt động thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động.

Bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc, tình hình an ninh chính trị ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn, hoạt động nền nếp.

Bà con Dur Kmăl đã tích cực mở rộng diện tích canh tác, thâm canh tăng vụ. Nhờ vậy, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 9%, lương thực bình quân đạt hơn 2730 kg/người/năm; thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm. Bà con Dur Kmăl đã tích cực góp công, góp của, góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới, kiên cố hóa đường giao thông ở các buôn, xã, cứng hóa đường trục chính nội đồng…

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc các buôn, thôn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

Bà con luôn đoàn kết, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo cho giáo dục, công tác phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Các cháu học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,5%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 98%… Toàn xã có 1100/1565 hộ gia đình được công nhận đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 4/7 thôn, buôn được công nhận thôn, buôn văn hóa; 7/7 thôn, buôn đã xây dựng được hương ước, quy ước.

Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương đến tận người dân; tích cực phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bà con tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội. Để tiếp tục động viên, giáo dục truyền thống cách mạng cho đồng bào các dân tộc ở thôn, buôn, bà con Dur Kmăl đề nghị được đầu tư xây dựng công trình Tượng đài Bác Hồ, Nhà văn hóa kết hợp điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ niềm vui mừng, phấn khởi về thăm và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con các dân tộc xã Dur Kmăl, vùng đất anh hùng, có truyền thống đấu tranh cách mạng lâu đời. Bà con các thôn, buôn đều ăn mặc đẹp, nô nức đến dự Ngày hội.

“Điều vui hơn nữa là thời gian vừa qua, toàn thể bà con nhân dân trong buôn, trong xã đã phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng Anh hùng của mình, tiếp tục thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, thu nhiều kết quả to lớn trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, xây dựng nông thôn mới, con người mới, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; triển vọng sắp tới của xã ta, buôn ta rất tốt đẹp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Dur Kmăl đã xác định rõ phương hướng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng có kết quả, đời sống bà con được cải thiện rõ rệt, “đấy là điều hết sức vui mừng”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương sự nỗ lực cố gắng bà con các dân tộc trong xã và những kết quả, thành tích đạt được thời gian qua.Tổng bí thư, Chủ tịch nước phân tích: Để có được như ngày hôm nay, trước hết là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực cố gắng của toàn dân, nhưng có một nguyên nhân hết sức quan trọng – đó là tinh thần đoàn kết chặt chẽ, đúng như Bác Hồ đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”. Đoàn kết thì thắng, không đoàn kết thì thua. Dân gian cũng có câu: “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Đoàn kết là các cá nhân riêng lẻ phải được tập hợp lại, tổ chức lại, quần chúng nhân dân trên dưới đồng lòng thì mới có được sức mạnh đoàn kết. Muốn như thế, phải thành lập Mặt trận, và Mặt trận phải hoạt động cho thật tốt.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Cách đây 88 năm, Đảng ta ra đời vào tháng 2/1930, thì đến tháng 11/1930 Đảng thành lập Mặt trận, lúc bấy giờ là Mặt trận Phản đế đồng minh, tiền thân của Mặt trận Dân tộc thống nhất. Trải qua các giai đoạn lịch sử, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Mặt trận mang những tên gọi khác nhau, nhưng ngày càng khẳng định và phát huy vai trò to lớn trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana đổi mới, phát triển như ngày nay, đạt được những kết quả, thành tích to lớn như vậy, rõ ràng là do bà con các dân tộc các thôn, buôn đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu không ngừng.

Cách đây 16 năm, theo sáng kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào ngày 18/11 hàng năm. Ngày hội có ý nghĩa rất sâu sắc, nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, đồng tâm nhất trí rất cao: “Trăm người tiến đánh chỉ như một người”, để có thể giải quyết mọi công việc, vượt qua mọi khó khăn. Nếu không đoàn kết thì công việc không thành công, mà nếu nội bộ lại lục đục, chia rẽ nữa thì thất bại. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa sâu xa như vậy, đây là tư tưởng rất lớn của Đảng ta, của Bác Hồ kính yêu.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, thời gian qua, bà con các thôn, buôn của xã Dur Kmăl đã nêu cao tinh thần đoàn kết phấn đấu, nỗ lực phát triển vươn lên. Tình trạng đói nghèo giảm nhiều, con em trong xã tốt nghiệp đại học ngày càng nhiều, đường sá, nhà cửa, cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư xây dựng, sản xuất cũng khác trước, bây giờ tất cả là máy móc cơ giới. Nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào trồng như cà phê, sầu riêng… sản phẩm xuất khẩu ra bên ngoài, thu nhập của bà con ngày càng được cải thiện…

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con các dân tộc ở  Dur Kmăl, Krông Ana tiếp tục triển khai có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; khẳng định Trung ương luôn tạo điều kiện để các địa phương xây dựng phát triển, kể cả cung cấp nguồn lực vật chất, kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học kỹ thuật… Nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, nhất định Dur Kmăl sẽ thành công, thành công, đại thành công!

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trong xã.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn với các đại biểu tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia uống rượu cần truyền thống tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với đồng bào dân tộc các buôn, thôn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng , Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng với Già làng và đồng bào dân tộc các buôn, thôn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho các buôn, thôn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

Nguồn: TTXVN-VNA

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Điền tên của bạn