Phục Hòa: Mỗi xã tăng từ 1 – 4 tiêu chí nông thôn mới

0
715

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017, 7 xã của huyện Phục Hòa đều tăng từ 1 – 4 tiêu chí nông thôn mới.

Mía nguyên liệu là cây trồng chủ lực giúp người dân Phục Hòa nâng cao thu nhập.

Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, thực hiện các mô hình giảm nghèo nhằm nâng cao thu nhập. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt 12.641,32 tấn, bằng 107% kế hoạch; trồng được 1.899,69 ha mía nguyên liệu, sản lượng đạt 125.797,51 tấn, bằng 110,8% kế hoạch giao. Thực hiện được 3,26 km đường nông thôn, ngoài ra thực hiện phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, toàn huyện bê tông được hơn 5,7 km đường thôn xóm, trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 826 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng (cát, đá, nhân công); xây dựng 1 nhà văn hóa xóm, 1 sân thể dục thể thao; vận động được 136 hộ dân di dời chuồng gia súc ra  khỏi gầm sàn nhà, đạt 100,7% kế hoạch.

Đến hết năm 2017, xã Lương Thiện tăng 4 tiêu chí nông thôn mới; 2 xã Đại Sơn, Hồng Đại tăng 3 tiêu chí; xã Cách Linh tăng 2 tiêu chí; các xã còn lại tăng 1 tiêu chí; 6/7 xã đạt từ 10 – 12 tiêu chí, 1 xã đạt 7 tiêu chí.

Minh Hòa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Điền tên của bạn