Tỉnh ủy Cao Bằng: Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

0
480

Tỉnh ủy: Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Ngày 5/5, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tô Vũ Lập phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 80 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 31 đảng bộ cơ sở (221 chi bộ trực thuộc, 6 đảng bộ bộ phận), 49 chi bộ cơ sở, với 4.191 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 357-KH/TU ngày 24/6/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc công tác chuẩn bị đại hội.

Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội; Ban Thường vụ Đảng ủy cơ bản phê duyệt hồ sơ đại hội của 80 tổ chức cơ sở đảng; phê duyệt phương án nhân sự của 38 tổ chức cơ sở đảng; có 60 tổ chức cơ sở đảng đăng ký thời gian tổ chức đại hội, dự kiến các chi, đảng bộ hoàn thành việc tổ chức đại hội trong tháng 6/2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định thành lập 4 tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ đại hội; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền; hoàn thành công tác chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; xây dựng đề cương chi tiết Chương trình trọng tâm của Đảng ủy khối “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2020 – 2025”; xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, nhân sự Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo đúng quy định.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tô Vũ Lập đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy nhanh công việc chuẩn bị đại hội; kiểm tra toàn diện các nội dung theo Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tăng cường chỉ đạo, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đảm bảo quy định; thẩm định, nhận xét, đánh giá đối với nhân sự; tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tuyên truyền thành tựu, kết quả nổi bật của đảng bộ gắn với các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

khanh An tổng hơp

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Điền tên của bạn